แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - husoc

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 »
61
ซื้อวัสดุฝึกอบรม จำนวน 21 รายการ จำนวนเงิน 20,000 บาท

62
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ จำนวนเงิน 6,800 บาท

63
ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 3 รายการ จำนวนเงิน 6,000 บาท

64
จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง 1 คัน จำนวน 2 วัน จำนวนเงิน 6,000 บาท

65
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 19 รายการ จำนวนเงิน 11,290 บาท

66
จ้างผลิตหนังสือรายงานการประเมินตนเอง ขนาด เอ 4 จำนวน 65 เล่ม จำนวนเงิน 25,350 บาท

67
จ้างเหมาจัดทำสื่อสารสนเทศ จำนวน 1 งาน จำนวนเงิน 31,400 บาท

68
จ้างผลิตสื่อโสตทัศน์ พื้นที่ ต.ทุ่งหัวช้าง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน จำนวน 4 รายการ จำนวนเงิน 75,000 บาท

69
จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง 1 คัน จำนวน 3 วัน จำนวน 9,000 บาท

70
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ จำนวนเงิน 10,870 บาท

71
ซื้อวัสดุฝึกอบรม จำนวน 14 รายการ จำนวนเงิน 19,974 บาท

72
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 18 รายการ จำนวนเงิน 22,400 บาท

73
จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง 1 คัน จำนวน 3 วัน จำนวนเงิน 6,000 บาท

74
จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง 1 คัน จำนวน 3 วัน จำนวนเงิน 6,000 บาท

75
จ้างเหมาทำบายศรี จำนวน 2 ชุด จำนวนเงิน 7,100 บาท

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 »