ประกาศ-เผยแพร่ตามระเบียบพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | e-bidding|Lampang Rajabhat University

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (โดยเฉพาะเจาะจง) => ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา => ข้อความที่เริ่มโดย: husoc ที่ Thu Dec 13 13:47:16 2018 ธันวาคม 13, 2018, 01:47:16 pm

หัวข้อ: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ
เริ่มหัวข้อโดย: husoc ที่ Thu Dec 13 13:47:16 2018 ธันวาคม 13, 2018, 01:47:16 pm
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ

เป็นเงิน 13,355 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันสามร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน)