ประกาศ-เผยแพร่ตามระเบียบพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | e-bidding|Lampang Rajabhat University

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (โดยเฉพาะเจาะจง) => ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา => ข้อความที่เริ่มโดย: husoc ที่ Thu Dec 13 13:43:52 2018 ธันวาคม 13, 2018, 01:43:52 pm

หัวข้อ: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ
เริ่มหัวข้อโดย: husoc ที่ Thu Dec 13 13:43:52 2018 ธันวาคม 13, 2018, 01:43:52 pm
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ

เป็นเงิน 38,284.60 บาท (สามหมื่นแปดพันสองร้อยแปดสิบสี่บาทหกสิบสตางค์)