ประกาศ-เผยแพร่ตามระเบียบพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | e-bidding|Lampang Rajabhat University

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (โดยเฉพาะเจาะจง) => ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา => ข้อความที่เริ่มโดย: Rungrawee Pounpanvong ที่ Tue Sep 29 10:04:30 2020 กันยายน 29, 2020, 10:04:30 am

หัวข้อ: ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพัฒนาระบบสารสนเทศฯ จำนวน 1 งาน 40,000 บาท
เริ่มหัวข้อโดย: Rungrawee Pounpanvong ที่ Tue Sep 29 10:04:30 2020 กันยายน 29, 2020, 10:04:30 am
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพัฒนาระบบสารสนเทศศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและวิศวกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 1 งาน 40,000 บาท