ประกาศ-เผยแพร่ตามระเบียบพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | e-bidding|Lampang Rajabhat University

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (โดยเฉพาะเจาะจง) => ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา => ข้อความที่เริ่มโดย: Rungrawee Pounpanvong ที่ Tue Aug 6 14:32:22 2019 สิงหาคม 06, 2019, 02:32:22 pm

หัวข้อ: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการศึกษาจำนวน 14 รายการ สาขาวิชาเทคโนโยลียีโยธา
เริ่มหัวข้อโดย: Rungrawee Pounpanvong ที่ Tue Aug 6 14:32:22 2019 สิงหาคม 06, 2019, 02:32:22 pm
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการศึกษาจำนวน 14 รายการ สาขาวิชาเทคโนโยลียีโยธา คณะเทคโนโลยีอุสาหกรรม เป็นเงินทั้งสิ้น 8,260 บาท