แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - ์Nisaruth

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 »
76
ประกาศเผยแพร่ราคากลางคุณลักษระของจ้างงานขยายและปรับปรุงเครือข่ายไร้สาย บริเวณอาคารหอพักบุคลากรและบ้านพักบนดอยโซนใหม่

77
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานขยายเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย บริเวณอาคารหอพักบุคลากรและบ้านพักบนดอยโซนใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

78
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมสายไฟเบอร์ออฟติก ่สายเมนคณะเกษตร และสายเมนบ้านบนดอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

79
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซอฟต์แวร์กู้คืนระบบฐานข้อมูล SQL Server โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

80
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าลิขสิทธิ์โปรแกรม Microsoft Power Bi Pro ระยะเวลา 1ปี

81
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานติดตั้งสายสัญญาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

82
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้สำหรับจัดเก็บอุปกรณ์เครือข่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

83
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Smart TV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

84
ประกาศเผยแพร่ราคากลางคุณลักษณะชุดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

85
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานขยายเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

86
ประกาศเผยแพร่ราคากลางของงานขยายเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

87
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมฝ้าเพดาน และเปลี่ยนฝ้าเพดานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง :D :D

88
ซื้อใบรับรองความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์ ระยะเวลา 1 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

89
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าจัดหาการบอกรับเป็นสมาชิกใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์

90
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอุปกรณ์รองรับการเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 »