แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - ์Nisaruth

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 »
Filename Downloads ข้อความ Posted
ประกาศ 6000.pdf 615 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อดอกไม้ประดิษฐ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (6000) Mon Nov 26 11:43:03 2018 พฤศจิกายน 26, 2018, 11:43:03 am
ประกาศ 20885.pdf 652 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20885) Mon Nov 26 11:34:25 2018 พฤศจิกายน 26, 2018, 11:34:25 am
ประกาศ 28400.pdf 665 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Fri Nov 16 13:23:40 2018 พฤศจิกายน 16, 2018, 01:23:40 pm
ประกาศ 5800.pdf 617 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Thu Sep 20 14:52:46 2018 กันยายน 20, 2018, 02:52:46 pm
ประกาศ 16000.pdf 635 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ usb flash drive 32 GB โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Thu Sep 20 14:51:23 2018 กันยายน 20, 2018, 02:51:23 pm
ประกาศ 9800.pdf 641 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเจนเนอเรเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Thu Sep 20 14:32:43 2018 กันยายน 20, 2018, 02:32:43 pm
ประกาศ 11200.pdf 643 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Thu Sep 20 14:31:38 2018 กันยายน 20, 2018, 02:31:38 pm
ประกาศ 26162.pdf 657 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารประกอบการอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Thu Sep 20 14:29:32 2018 กันยายน 20, 2018, 02:29:32 pm
ประกาศ 64750.pdf 688 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ SSD Kingston 240 GB โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Thu Sep 6 08:59:16 2018 กันยายน 06, 2018, 08:59:16 am
ประกาศ 11560.pdf 660 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Thu Sep 6 08:58:25 2018 กันยายน 06, 2018, 08:58:25 am
ประกาศ 10010.pdf 636 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิมพ์คอมิพวเตอรโดยวิธีเฉพาะเจาะจง Thu Sep 6 08:57:56 2018 กันยายน 06, 2018, 08:57:56 am
ประกาศ 13300.pdf 645 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Thu Sep 6 08:56:55 2018 กันยายน 06, 2018, 08:56:55 am
ประกาศ 31400.pdf 639 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าซื้อบริการ Adobe Photoshop โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Thu Sep 6 08:55:46 2018 กันยายน 06, 2018, 08:55:46 am
ประกาศ 75290.pdf 659 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Thu Sep 6 08:54:42 2018 กันยายน 06, 2018, 08:54:42 am
ประกาศ 17300.pdf 674 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Fri Aug 10 14:05:44 2018 สิงหาคม 10, 2018, 02:05:44 pm
หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 »