แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - CHANTAPAT SOMPAN

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »
106
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการฯ 60,000 บาท

107
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 5 รายการ 30,000 บาท

108
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 4 รายการ 7,000 บาท

109
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 1 รายการ 7,800 บาท

110
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 6 รายการ 17,325 บาท

111
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 3 รายการ 9,520 บาท

112
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 6 รายการ 5,010 บาท

113
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 2 รายการ 10,590 บาท

114
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการฯ 40,000 บาท

115
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 3 รายการ 39,600 บาท

116
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 7,057 บาท

117
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 1 รายการ 10,400 บาท

118
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 8,700 บาท

119
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 4 รายการ 11,000 บาท

120
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 26,200 บาท

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »