แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - ์Nisaruth

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 »
1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point)จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอุปกรณ์รองรับการเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3
ประกาศเผยแพร่ราคากลางคุณลักษณะของเช่าอุปกรณ์รองรับการเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต

4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการบอกรับเป็นสมาชิกใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ จำนวน 1 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5
ประกาศเผยแพร่ราคากลางคุณลักษณะของการบอกรับเป็นสมาชิกใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ จำนวน 1 ปี

6
ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมอาคาร งานฝ้าเพดาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมอาคารงานไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมอาคาร งานผนังและทาสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผลิตสื่อ สิทธิผู้บริโภค ชุดที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ัอวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 »