แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - CHANTAPAT SOMPAN

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »
106
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 1 รายการ 7,180 บาท

107
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 1 รายการ 15,400 บาท

108
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการฯ 26,200 บาท

109
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการฯ 35,000 บาท

110
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการฯ 35,000 บาท

111
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร 5 รายการ 44,000 บาท

112
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 3 รายการ 62,000 บาท

113
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการฯ 35,000 บาท

114
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการฯ 70,000 บาท

115
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการฯ 70,000 บาท

116
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 7 รายการ 25,230 บาท

117
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 2 รายการ 5,200 บาท

118
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 3 รายการ 53,485 บาท

119
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 11 รายการ 16,000 บาท

120
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 6 รายการ 18,000 บาท

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »