แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Patcharee Thipchompu

หน้า: « 1 2 3
31
จ้างเหมาจัดทำวัสดุ อุปกรณ์สาธิตบ่อซีเมนต์ ดิน แกลบ เศษวัสดุ การทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ ไส้เดือน

32
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา / ซื้อวัสดุ จำนวน 21 รายการ
« เมื่อ: Tue Jul 2 12:11:09 2019 กรกฎาคม 02, 2019, 12:11:09 pm »
ซื้อวัสดุ จำนวน 21 รายการ

33
จ้างเหมาจัดทำวัสดุ อุปกรณ์สาธิตปลาส้มสมุนไพร

34
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา / ซื้อหมึก Toner HP CBA35A 85A Ezzyiet
« เมื่อ: Tue Jul 2 12:10:19 2019 กรกฎาคม 02, 2019, 12:10:19 pm »
ซื้อหมึก Toner HP CBA35A 85A Ezzyiet

35
จ้างเหมาจัดทำวัสดุ อุปกรณ์สาธิตการแปรรูปดอกไม้ประดิษฐ์

36
จ้างเหมาจัดทำวัสดุ อุปกรณ์สาธิตการฝึกอบรมแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพร ยาหม่อง ลูกประคบ ขวดแก้ว เกลือ เมลทอล

37
จ้างเหมาเอกสารประกอบการอบรมโครงการเพ่ิมสมรรถนะทางการวิจัยด้านการจัดการ เครื่องมือวิจัยขั้นสูง

38
ประกาศ ซื้อวัสดุเพื่อประกอบการดำเนินโครงการ

39
ประกาศจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง

40
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศซื้อกระดาษ A4
« เมื่อ: Tue Apr 17 10:11:10 2018 เมษายน 17, 2018, 10:11:10 am »
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษ A4

41
ประกาศ จ้างเหมาอัดภาพพร้อมกรอบหลุย์ ขนาด 16*24 นิ้ว

42
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศซื้อหมึก
« เมื่อ: Tue Jan 23 13:56:05 2018 มกราคม 23, 2018, 01:56:05 pm »
ซื้อหมึก

43
โครงการนำนักศึกษาและคณาจารย์ในการศึกษาดูงานและร่วมนำเสนอ/บทความวิชาการ/บทความวิจัย/
โมเดลธุรกิจ/โมเดลวิจัย/สนับสนุนการตีพิมพ์/ลงทะเบียนในที่ประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ “RW-๒๔๘th International Conference On Arts, Education and social sciences (ICAES)” ณ เมืองโตเกียวประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน – ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

หน้า: « 1 2 3