แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Patcharee Thipchompu

หน้า: 1 2 3 »
1
วัสดุดำเนินโครงการฯ ร้านไอลีน จำนวน 16,370 บาท

2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา / ซื้อวัสดุ จำนวน 15 รายการ 8674 บาท
« เมื่อ: Wed Nov 6 09:46:05 2019 พฤศจิกายน 06, 2019, 09:46:05 am »
ซื้อวัสดุ จำนวน 15 รายการ 8674 บาท

3
จ้างเหมารถตู้ นายประเทศ สิทธิวงศ์ จำนวน 10,050

4
จ้างเหมาบริการรายบุคคล ปร.ด. ปี 62 อารีรัตน์ สุวรรณโน

5
จ้างเหมาบริการรายบุคคล เจ้าหน้าที่ กจ.ม. พัชรี ทิพย์ชมภู

6
จ้างเหมาและซื้อวัสดุ ไม่เกิน 5,000 บาท (ปริญญาเอก การจัดการ)

7
จ้างเหมาและซื้อวัสดุ ไม่เกิน 5,000 บาท (ปริญญาโท การจัดการ)

8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา / ซื้อวัสดุสำนักงาน
« เมื่อ: Mon Sep 9 14:41:03 2019 กันยายน 09, 2019, 02:41:03 pm »
ซื้อวัสดุสำนักงาน

9
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ

10
ซื้อวัสดุ จำนวน 11 รายการ เป็นเงิน 14,350 บาท

11
ซื้อหมึกพิมพ์ Tonert HP CBA235A-85A Ezyjet จำนวน 10 กล่อง

12
ซื้อวัสุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ เป็นเงิน 11,890

13
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ เป็นเงิน15,150

14
จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมน้ำมัน

15
กระดาษ A4 จำนวน 50 รีม ๆ ละ 120 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท

หน้า: 1 2 3 »