ประกาศ-เผยแพร่ตามระเบียบพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | e-bidding|Lampang Rajabhat University

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (โดยเฉพาะเจาะจง) => ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา => ข้อความที่เริ่มโดย: Soawanee ที่ Wed Sep 2 11:07:48 2020 กันยายน 02, 2020, 11:07:48 am

หัวข้อ: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 17 รายการ
เริ่มหัวข้อโดย: Soawanee ที่ Wed Sep 2 11:07:48 2020 กันยายน 02, 2020, 11:07:48 am
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 17 รายการ เพื่อโครงการคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก  เป็นเงิน 7,700 บาท ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริืษัท ยูเนียน ซายน์ จำกัด(ขายส่ง,ขายปลีก)