ประกาศ-เผยแพร่ตามระเบียบพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | e-bidding|Lampang Rajabhat University

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (โดยเฉพาะเจาะจง) => ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา => ข้อความที่เริ่มโดย: Soawanee ที่ Wed Sep 2 11:05:28 2020 กันยายน 02, 2020, 11:05:28 am

หัวข้อ: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ
เริ่มหัวข้อโดย: Soawanee ที่ Wed Sep 2 11:05:28 2020 กันยายน 02, 2020, 11:05:28 am
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ เพื่อโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นกิจกรรมเครือข่ายเกษตรกร safe for  sure เป็นเงิน 13,797.65 บาท ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล พี ไซ เอนซ์ เซ็นเตอร์ (ขายปลีก)