ประกาศ-เผยแพร่ตามระเบียบพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | e-bidding|Lampang Rajabhat University

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (โดยเฉพาะเจาะจง) => ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา => ข้อความที่เริ่มโดย: Soawanee ที่ Wed Sep 2 10:55:39 2020 กันยายน 02, 2020, 10:55:39 am

หัวข้อ: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานจ้างเหมาลงบพื้นที่เก็บตัวอย่าง 52 ตัวอย่าง
เริ่มหัวข้อโดย: Soawanee ที่ Wed Sep 2 10:55:39 2020 กันยายน 02, 2020, 10:55:39 am
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานจ้างเหมาลงพื้นที่เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์พร้อมวิเคราะห์หาสารตกค้าง จำนวน 52 ตัวอย่าง  เป็นเงิน 15,600 บาท ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาว อนุสรา ลอยมาปิง