ประกาศ-เผยแพร่ตามระเบียบพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | e-bidding|Lampang Rajabhat University

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (โดยเฉพาะเจาะจง) => ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา => ข้อความที่เริ่มโดย: Rungrawee Pounpanvong ที่ Thu Jun 4 10:42:06 2020 มิถุนายน 04, 2020, 10:42:06 am

หัวข้อ: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ
เริ่มหัวข้อโดย: Rungrawee Pounpanvong ที่ Thu Jun 4 10:42:06 2020 มิถุนายน 04, 2020, 10:42:06 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นเงิน 7,626 บาท