ประกาศ-เผยแพร่ตามระเบียบพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | e-bidding|Lampang Rajabhat University

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (โดยเฉพาะเจาะจง) => ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา => ข้อความที่เริ่มโดย: Rungrawee Pounpanvong ที่ Tue Jun 2 16:24:17 2020 มิถุนายน 02, 2020, 04:24:17 pm

หัวข้อ: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 6 รายการ
เริ่มหัวข้อโดย: Rungrawee Pounpanvong ที่ Tue Jun 2 16:24:17 2020 มิถุนายน 02, 2020, 04:24:17 pm
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 6 รายการ  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 5,000 บาท