ประกาศ-เผยแพร่ตามระเบียบพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | e-bidding|Lampang Rajabhat University

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (โดยเฉพาะเจาะจง) => ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา => ข้อความที่เริ่มโดย: Soawanee ที่ Wed Sep 2 14:25:26 2020 กันยายน 02, 2020, 02:25:26 pm

หัวข้อ: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างซ่อมบริกา่ร จำนวน 1 รายการ
เริ่มหัวข้อโดย: Soawanee ที่ Wed Sep 2 14:25:26 2020 กันยายน 02, 2020, 02:25:26 pm
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างซ่อมบริกา่ร จำนวน 1 รายการ โครงการคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก
จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่อง HPLC จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 35,200 บาท ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท แลบคอนเนคชั่น จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ)