แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - CHANTAPAT SOMPAN

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »
Filename Downloads ข้อความ Posted
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ 20,000 บาท.pdf 21 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ 20,000 บาท Thu Sep 28 10:16:33 2023 กันยายน 28, 2023, 10:16:33 am
จ้างเหมาบริการรถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง 14,000 บาท.pdf 19 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง 14,000 บาท Thu Sep 28 10:16:07 2023 กันยายน 28, 2023, 10:16:07 am
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ 12,800 บาท.pdf 18 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ 12,800 บาท Thu Sep 28 10:15:27 2023 กันยายน 28, 2023, 10:15:27 am
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ 51,000 บาท.pdf 18 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 51,000 บาท Thu Sep 28 10:14:48 2023 กันยายน 28, 2023, 10:14:48 am
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ 60,000 บาท.pdf 17 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 60,000 บาท Thu Sep 28 10:13:57 2023 กันยายน 28, 2023, 10:13:57 am
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ 50,000 บาท.pdf 18 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ 50,000 บาท Thu Sep 28 10:12:41 2023 กันยายน 28, 2023, 10:12:41 am
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 20,000 บาท..pdf 20 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 20,000 บาท Thu Sep 28 10:12:13 2023 กันยายน 28, 2023, 10:12:13 am
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 20,000 บาท.pdf 17 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 20,000 บาท Thu Sep 28 10:11:19 2023 กันยายน 28, 2023, 10:11:19 am
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 12,600 บาท.pdf 16 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 12,600 บาท Thu Sep 28 10:10:41 2023 กันยายน 28, 2023, 10:10:41 am
สวพ.พ.66060 ซื้อวัสดุสำนักงาน 3 รายการ 7,900 บาท.pdf 78 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 7,900 บาท Tue Mar 7 13:36:50 2023 มีนาคม 07, 2023, 01:36:50 pm
สวพ.พ.66044 ซื้อวัสดุสำนักงาน 2 รายการ 11,300 บาท.pdf 72 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 11,300 บาท Tue Mar 7 13:35:54 2023 มีนาคม 07, 2023, 01:35:54 pm
สวพ.พ.66037 ซื้อกระท่อม 500 ต้น 20,000 บาท.pdf 64 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อต้นกระท่อม จำนวน 500 ต้น เป็นเงิน 20,000 บาท Tue Mar 7 13:34:50 2023 มีนาคม 07, 2023, 01:34:50 pm
สวพ.พ.66039 ซื้อกระท่อม 500 ต้น 20,000 บาท.pdf 70 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อต้นกระท่อม จำนวน 500 ต้น เป็นเงิน 20,000 บาท Tue Mar 7 13:34:10 2023 มีนาคม 07, 2023, 01:34:10 pm
สวพ.พ.66040 ซื้อกระท่อม 600 ต้น 24,000 บาท.pdf 74 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อต้นกระท่อม จำนวน 600 ต้น เป็นเงิน 24,000 บาท Tue Mar 7 13:33:45 2023 มีนาคม 07, 2023, 01:33:45 pm
สวพ.พ.66041 ซื้อวัสดุการเกษตร 2 รายการ 10,000 บาท.pdf 74 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 10,000 บาท Tue Mar 7 13:32:49 2023 มีนาคม 07, 2023, 01:32:49 pm
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »