แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - CHANTAPAT SOMPAN

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »
46
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุในการปศุสัตว์ เป็นเงิน 40,000 บาท

47
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุในการปศุสัตว์ เป็นเงิน 50,000 บาท

48
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 18,000 บาท

49
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ เป็นเงิน 40,000 บาท

50
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 15,000 บาท

51
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการ 50,000 บาท

52
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการ 50,000 บาท

53
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการ 40,000 บาท

54
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการ 40,000 บาท

55
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการ 40,000 บาท

56
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการ 5,000 บาท

57
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการ 30,000 บาท

58
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการ 25,000 บาท

59
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการ 50,000 บาท

60
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการ 10,000 บาท

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »