แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - CHANTAPAT SOMPAN

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »
196
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑ์ 50,000 บาท

197
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 27,450 บาท 

198
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมารถตู้ 8,500 บาท

199
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาฯ 12,000 บาท

200
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 18,000 บาท

201
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 14,300 บาท

202
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 24,400 บาท

203
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 43,800 บาท

204
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 17,900 บาท

205
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 8,092 บาท

206
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 25,000 บาท

207
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 5,416 บาท

208
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 17,332 บาท

209
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามฯและ focus Group 50,000 บาท 


210
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้าเล่มฯ 10,700 บาท 

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »