แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - CHANTAPAT SOMPAN

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »
181
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาฯ 8,000 บาท

182
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 10,490 บาท

183
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาฯ 26,000 บา

184
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 22,700 บาท

185
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 97,000 บาท

186
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาทำระบบประเมินออนไลน์ 20,000 บาท

187

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 5,200 บาท

188
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 10,750 บาท

189
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 10,000 บาท

190
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อการเกษตร 5 รายการ 80,000 บาท

191
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อก้อนเห็ดฟาง 69,966 บาท

192
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุฝึกอบรม 4 รายการ 30,000 บาท

193
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 31,850 บาท

194
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาทำสื่อมัลติมิเดีย 97,000 บาท

195
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาประเมินคุณภาพน้ำดื่มครัวเรือน 30,000 บาท

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »