แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - CHANTAPAT SOMPAN

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »
121
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 1 รายการ 10,400 บาท

122
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 1 รายการ 10,000 บาท

123
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการฯ 22,500 บาท

124
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม 4 รายการ 50,500 บาท

125
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการฯ 40,000 บาท

126
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 5 รายการ 44,090 บาท

127
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 6 รายการ 8,880 บาท

128
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการฯ 50,000 บาท

129
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการฯ 30,000 บาท

130
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 7 รายการ 72,900 บาท

131
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 1 รายการ 7,180 บาท

132
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 1 รายการ 15,400 บาท

133
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการฯ 26,200 บาท

134
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการฯ 35,000 บาท

135
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการฯ 35,000 บาท

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »