กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
91
จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง 1 คัน จำนวน 3 วัน จำนวนเงิน 9,000 บาท
92
จ้างเหมาจัดทำวารสารรวบรวมบทความ จำนวน 65 เล่ม จำนวนเงิน 9,750 บาท
93
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ
« กระทู้ล่าสุด โดย husoc เมื่อ Fri Oct 8 13:35:03 2021 ตุลาคม 08, 2021, 01:35:03 pm »
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ จำนวนเงิน 5,000 บาท
94
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาพิมพ์ตราผลิตภัณฑ์ 7 ชุมชน
« กระทู้ล่าสุด โดย husoc เมื่อ Fri Oct 8 13:33:09 2021 ตุลาคม 08, 2021, 01:33:09 pm »
จ้างเหมาพิมพ์ตราผลิตภัณฑ์ 7 ชุมชน จำนวนเงิน 35,000 บาท
95
จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงในการลงพื้นที่ ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง 1 คัน จำนวนเงิน 10,000 บาท
96
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุฝึกอบรม จำนวน 5 รายการ
« กระทู้ล่าสุด โดย husoc เมื่อ Fri Oct 8 11:43:50 2021 ตุลาคม 08, 2021, 11:43:50 am »
ซื้อวัสดุฝึกอบรม จำนวน 5 รายการ จำนวนเงิน 7,600 บาท
97
จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับคณะทำงานลงพื้นที่ 1 คัน จำนวน 3 วัน จำนวนเงิน  9,000 บาท
98
จ้างเหมาทำชุดสาธิตการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบเพื่อต่อยอดและพัฒนากลุ่มอาชีพ จำนวน 4 กลุ่มอาชีพ จำนวนเงิน 48,000 บาท
99
จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับคณะทำงานลงพื้นที่ 1 คัน จำนวน 4 วัน จำนวนเงิน 12,000 บาท
100
จ้างเหมาทำชุดสาธิตการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบเพื่อต่อยอดและพัฒนากลุ่มอาชีพ จำนวน 4 กลุ่มอาชีพ จำนวนเงิน 48,000 บาท
หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10