กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ
« กระทู้ล่าสุด โดย husoc เมื่อ Fri Oct 8 14:32:06 2021 ตุลาคม 08, 2021, 02:32:06 pm »
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ จำนวนเงิน 22,095 บาท
62
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ  จำนวนเงิน 43,350 บาท
63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ
« กระทู้ล่าสุด โดย husoc เมื่อ Fri Oct 8 14:25:36 2021 ตุลาคม 08, 2021, 02:25:36 pm »
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ จำนวนเงิน 56,551 บาท
64
จ้างพิมพ์ป้ายโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 4 รายการ จำนวนเงิน 20,700 บาท
65
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 13 รายการ จำนวนเงิน 43,190 บาท
66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ชนะซื้อหนังสือ จำนวน 15 รายการ
« กระทู้ล่าสุด โดย husoc เมื่อ Fri Oct 8 14:16:40 2021 ตุลาคม 08, 2021, 02:16:40 pm »
ซื้อหนังสือ จำนวน 15 รายการ จำนวนเงิน 27,935 บาท
67
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ
« กระทู้ล่าสุด โดย husoc เมื่อ Fri Oct 8 14:15:12 2021 ตุลาคม 08, 2021, 02:15:12 pm »
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ จำนวนเงิน 54,600 บาท
68
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ
« กระทู้ล่าสุด โดย husoc เมื่อ Fri Oct 8 14:13:38 2021 ตุลาคม 08, 2021, 02:13:38 pm »
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ  จำนวนเงิน 29,654 บาท
69
จ้างถ่ายเอกสารประกอบการอบรม จำนวน 180 เล่ม จำนวนเงิน 7,200 บาท
70
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ
« กระทู้ล่าสุด โดย husoc เมื่อ Fri Oct 8 14:10:04 2021 ตุลาคม 08, 2021, 02:10:04 pm »
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ  จำนวนเงิน 10,000 บาท
หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »