กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
31
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการ 25,000 บาท
« กระทู้ล่าสุด โดย CHANTAPAT SOMPAN เมื่อ Mon Mar 21 16:17:16 2022 มีนาคม 21, 2022, 04:17:16 pm »
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการ 25,000 บาท
32
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการ 35,000 บาท
« กระทู้ล่าสุด โดย CHANTAPAT SOMPAN เมื่อ Mon Mar 21 16:16:55 2022 มีนาคม 21, 2022, 04:16:55 pm »
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการ 35,000 บาท
33
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการ 40,000 บาท
« กระทู้ล่าสุด โดย CHANTAPAT SOMPAN เมื่อ Mon Mar 21 16:16:29 2022 มีนาคม 21, 2022, 04:16:29 pm »
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการ 40,000 บาท
34
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำรูปเล่มรายงานการประชุมกบมและสภาปี 64-24600
35
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง วันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565
โครงการเรียนรู้ภาคปฏิบัติการด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก ภาคเรียนที่ 2/2564 (ช่วงที่ 2)
36
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ เป็นเงิน 8,090 บาท
37
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการ 95,200 บาท
« กระทู้ล่าสุด โดย CHANTAPAT SOMPAN เมื่อ Tue Mar 8 15:49:18 2022 มีนาคม 08, 2022, 03:49:18 pm »
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการ 95,200 บาท
38
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 10,400 บาท
39
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 8,275 บาท
40
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 41,250 บาท
หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »