ประกาศ-เผยแพร่ตามระเบียบพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | e-bidding|Lampang Rajabhat University

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (โดยเฉพาะเจาะจง) => ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา => ข้อความที่เริ่มโดย: Soawanee ที่ Wed Sep 2 14:21:09 2020 กันยายน 02, 2020, 02:21:09 pm

หัวข้อ: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ
เริ่มหัวข้อโดย: Soawanee ที่ Wed Sep 2 14:21:09 2020 กันยายน 02, 2020, 02:21:09 pm
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ โครงการคุณภาพชีวิตและยกระดับให้กับคนในชุมชนฐานราก จำนวน 1 ชุด
เป็นเงิน 25,340 บาท ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ เอส ธุรกิจการค้า (ขายปลีก,ให้บริการ)