แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - tassanee@lpru.ac.th

หน้า: 1 2 »
1
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา  ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ ฯลฯ จำนวน 1 งาน

2
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา  ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพ์  ฯลฯ จำนวน 1 งาน

3
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา  ค่าจ้างเหมาจัดทำป้าย ศูนย์บ่มเพราะ ฯลฯ จำนวน 1 งาน

4
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา  จ้างค่าจ้างถ่ายเอกสารอบรม ฯโครงการเสริมสร้าง แรงบัลดาล ฯลฯ จำนวน 1 งาน

5
ประกาศมหาวิทบาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสารประกอบการอบรม โครงการอบรมยกระดับผลิตภัณฑ์  กิจกรรม 2 ฯลฯ

6
ประกาศมหาวิทบาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา  จ้างค่าเหมาเอกสารประกอบการอบรม ประโครงการอบรมบัญชีเบื้องต้น  กิจกรรม 1  ฯลฯ

7
ประกาศมหาวิทบาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา  จ้างค่าเหมาจัดทำป้าย ประชาสัมพ์ แผ่นพับ ประโครงการอบรมบัญชีเบื้องต้น  กิจกรรม 1  ฯลฯ

8
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา  วัสดุอบรมโครงการอบรมบัญชีเบื้องต้น  กิจกรรม 2  ฯลฯ

9
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำวารสาร ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ฯลฯ จำนวน 1 งาน

10
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา  จ้างค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพ์ โครงการยกระดับ กิจกรรมที่ 2 ฯลฯ จำนวน 1 งาน

11
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา  จ้างค่าจ้างเหมาจัดทำป้าย โครงการพัฒนฯศักยภาพผู้ประกอบการจำนวน 1 งาน

12
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา  วัสดุอบรมโครงการอบรมบัญชี กิจกกรม 2    ฯลฯ จำนวน 1 งาน

13
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา  วัสดุสำนักงานโครงการศูนย์    ฯลฯ จำนวน 1 งาน

14
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้าย แผ่นพับปาขัมพันธ์ โครงการอบรมบัญชี กิจกรรมที่ 2 ฯลฯ

15
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา  วัสดุอบรมโครงการบัญชี  กิจกรรมที่ 1 ฯลฯ

หน้า: 1 2 »