ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (โดยเฉพาะเจาะจง) > ประกาศเผยแพร่ราคากลางคุณลักษณะ

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาตกแต่งสถานที่ฯ 30,000 บาท

(1/1)

CHANTAPAT SOMPAN:
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาตกแต่งสถานที่ฯ 30,000 บาท 

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version