ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 3 โครงการ

(1/1)

นางปุณยนชุ มณีวรรณ:
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 3 โครงการ คือ อาคารหอพักนักศึกษา, รถฟาร์มแทรกเตอร์, โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเครื่องปรับอากาศ Inverter & VRV

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version