แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - CHANTAPAT SOMPAN

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »
181
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อการเกษตร 5 รายการ 80,000 บาท

182
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อก้อนเห็ดฟาง 69,966 บาท

183
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุฝึกอบรม 4 รายการ 30,000 บาท

184
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 31,850 บาท

185
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาทำสื่อมัลติมิเดีย 97,000 บาท

186
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาประเมินคุณภาพน้ำดื่มครัวเรือน 30,000 บาท

187
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑ์ 50,000 บาท

188
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 27,450 บาท 

189
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมารถตู้ 8,500 บาท

190
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาฯ 12,000 บาท

191
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 18,000 บาท

192
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 14,300 บาท

193
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 24,400 บาท

194
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 43,800 บาท

195
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 17,900 บาท

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »