แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - CHANTAPAT SOMPAN

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »
1
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 7,900 บาท

2
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 11,300 บาท

3
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อต้นกระท่อม จำนวน 500 ต้น เป็นเงิน 20,000 บาท

4
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อต้นกระท่อม จำนวน 500 ต้น เป็นเงิน 20,000 บาท

5
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อต้นกระท่อม จำนวน 600 ต้น เป็นเงิน 24,000 บาท

6
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 10,000 บาท

7
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 5,000 บาท

8
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 5,000 บาท

9
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการ 30,000 บาท

10
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการ 30,000 บาท

11
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการ 30,000 บาท

12
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการ 30,000 บาท

13
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการ 30,000 บาท

14
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการ 30,000 บาท

15
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการ 30,000 บาท

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »