แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - CHANTAPAT SOMPAN

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »
211
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 8 รายการ 18,675 บาท

212
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม 100 ชุด เป็นเงิน 10,000 บาท 

213
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 2 รายการ 10,000 บาท

214
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบันทึก วิเคราะห์ข้อมูลฯ 13,000 บาท 

215
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 10 รายการ 18,680 บาท

216
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบันทึก วิเคราะห์ และจัดทำเล่มรายงานฯ 27,000 บาท

217
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชึวภาพฯ 30,000 บาท

218
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง 16,200 บาท 

219
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาจัดบูธนิทรรศการฯ 31,000 บาท 

220
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาทำแปลงเกษตร 20,000 บาท

221
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 13,000 บาท

222
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง 8,500 บาท 

223
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 14 รายการ 42,705 บาท

224
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาทำกระเป๋าใส่เอกสาร 18,000 บาท

225
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาจัดพิมพ์วารสารฯ 17,850 บาท

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »