แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - CHANTAPAT SOMPAN

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Filename Downloads ข้อความ Posted
63164 ซื้อวัสดุสำนักงาน 10,925 .pdf 386 ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 3 รายการ 10,925 บาท Tue Sep 22 13:13:39 2020 กันยายน 22, 2020, 01:13:39 pm
ซื้อโทนเนอร์ Samsung MLT-D203S 11,430 บาท.pdf 884 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อโทนเนอร์ Samsung MLT-D203S จำนวน 11,430 บาท Mon Jun 11 10:20:46 2018 มิถุนายน 11, 2018, 10:20:46 am
221.61 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุอืนๆ 8,850 บาท .pdf 868 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุอื่น ๆ 7 รายการ จำนวน 8,850 บาท Tue Jul 31 18:40:23 2018 กรกฎาคม 31, 2018, 06:40:23 pm
179.61 ประกาศผู้ชนะเสนอซื้อวัสดุสำนักงาน 22,830 บาท .pdf 900 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 9 รายการ จำนวน 22,830 บาท Tue Jul 3 10:46:02 2018 กรกฎาคม 03, 2018, 10:46:02 am
62202 วัสดุสำนักงาน 8,092 บาท .pdf 939 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 8,092 บาท Mon Sep 9 20:51:52 2019 กันยายน 09, 2019, 08:51:52 pm
62120 ประกาศผู้ชนะฯ วัสดุสำนักงาน 18,675 บาท.pdf 846 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 8 รายการ 18,675 บาท Sat Jun 29 20:44:17 2019 มิถุนายน 29, 2019, 08:44:17 pm
298.61 วัสดุสำนักงาน 5 รายการ 13,470 บาท .pdf 827 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 5 รายการ จำนวน 13,470 บาท Fri Sep 7 08:45:49 2018 กันยายน 07, 2018, 08:45:49 am
62206 วัสดุสำนักงาน 43,800บาท .pdf 954 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 43,800 บาท Mon Sep 9 20:54:16 2019 กันยายน 09, 2019, 08:54:16 pm
284.61 ซื้อวึสดุสำนักงาน 4 รายการ 58,716.25 บาท .pdf 816 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 4 รายการ 58,716.25 บาท Mon Aug 20 09:41:16 2018 สิงหาคม 20, 2018, 09:41:16 am
62032 ซื้อวัสดุสำนักงาน 12,710 บาท .pdf 766 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 4 รายการ 12,710 บาท Thu Feb 21 10:39:16 2019 กุมภาพันธ์ 21, 2019, 10:39:16 am
62024 ซื้อวัสดุสำนักงาน 11,956 บาท .pdf 767 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 4 รายการ 11,956 บาท Thu Feb 21 10:34:11 2019 กุมภาพันธ์ 21, 2019, 10:34:11 am
196.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ 7,900 บาท .pdf 879 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 3 รายการ จำนวน 7,900 บาท Wed Jul 25 15:44:07 2018 กรกฎาคม 25, 2018, 03:44:07 pm
285.61 ซื้อวึสดุสำนักงาน 3 รายการ 22,180 บาท .pdf 789 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 3 รายการ 22,180 บาท Mon Aug 20 09:42:24 2018 สิงหาคม 20, 2018, 09:42:24 am
62201 วัสดุสำนักงาน 25,000 บาท .pdf 934 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 25,000 บาท Mon Sep 9 19:52:24 2019 กันยายน 09, 2019, 07:52:24 pm
63015 ซื้อวัสดุสำนักงาน 5 รายการ 24,400 บาท .pdf 319 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 24,400 บาท Thu Jul 23 11:05:38 2020 กรกฎาคม 23, 2020, 11:05:38 am
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18