แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - CHANTAPAT SOMPAN

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »
Filename Downloads ข้อความ Posted
สวพ.พ.65019 ซื้อลูกพันธุ์ปลา 50,000 บาท.pdf 83 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อลูกพันธุ์ปลา จำนวน 20,000 ตัว เป็นเงิน 50,000 บาท Thu Jan 20 14:02:00 2022 มกราคม 20, 2022, 02:02:00 pm
สวพ.พ.65015 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 11,500 บาท.pdf 84 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 11,500 บาท Thu Jan 20 14:01:27 2022 มกราคม 20, 2022, 02:01:27 pm
สวพ.พ.65016 ซื้อวัสดุสำนักงาน 9,380 บาท.pdf 82 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 9,380 บาท Thu Jan 13 13:24:41 2022 มกราคม 13, 2022, 01:24:41 pm
สวพ.พ.65012 ค่าจ้างเหมาบริการ 21,400 บาท.pdf 82 จ้างเหมาบริการจำนวน 1 งาน 21,400 บาท Thu Jan 13 13:24:00 2022 มกราคม 13, 2022, 01:24:00 pm
สวพ.พ.65017 ค่าจ้างเหมาบริการ 90,000 บาท.pdf 88 ประกาศจ้างเหมาบริการจำนวน 1 งาน 90,000 บาท Thu Jan 13 13:23:25 2022 มกราคม 13, 2022, 01:23:25 pm
สวพ.พ.65010 ซื้อวัสดุสำนักงาน 7,800 บาท.pdf 85 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 7,800 บาท Fri Dec 24 17:38:30 2021 ธันวาคม 24, 2021, 05:38:30 pm
สวพ.พ.65008 ซื้อพันธุ์ปลา 40,000 บาท.pdf 84 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อพันธุ์ปลา จำนวน 16,000 ตัว เป็นเงิน 40,000 บาท Fri Dec 24 17:37:38 2021 ธันวาคม 24, 2021, 05:37:38 pm
สวพ.พ.65009 ค่าจ้างเหมาบริการ 30,000 บาท.pdf 83 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการจำนวน 1 งาน 30,000 บาท Fri Dec 24 17:34:14 2021 ธันวาคม 24, 2021, 05:34:14 pm
สวพ.พ.65009 ค่าจ้างเหมาบริการ 30,000 บาท.pdf 96 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการจำนวน 1 งาน 30,000 บาท Fri Dec 24 17:34:14 2021 ธันวาคม 24, 2021, 05:34:14 pm
สวพ.พ.65003 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 90,000 บาท.pdf 191 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 1 รายการ 90,000 บาท Mon Nov 15 11:27:57 2021 พฤศจิกายน 15, 2021, 11:27:57 am
สวพ.พ.64175 ค่าวัสดุสำนักงาน 37,970.PDF 87 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 8 รายการ 37,970 บาท Mon Sep 20 15:38:07 2021 กันยายน 20, 2021, 03:38:07 pm
สวพ.พ.64174 ค่าวัสดุสำนักงาน 42,000.PDF 89 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 24 รายการ 42,000 บาท Mon Sep 20 15:37:35 2021 กันยายน 20, 2021, 03:37:35 pm
สวพ.พ.ภค.64165 ซื้อ 18,200 บาท.PDF 101 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 2 รายการ 18,200 บาท Wed Sep 1 10:37:23 2021 กันยายน 01, 2021, 10:37:23 am
สวพ.พ.ภค.64166 จ้าง 95,000 บาท.PDF 98 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการฯ 95,000 บาท Wed Sep 1 10:36:55 2021 กันยายน 01, 2021, 10:36:55 am
ประกาศเรื่อง ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายก.pdf 101 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร 4 รายการ 40,000 บาท Tue Aug 10 16:22:32 2021 สิงหาคม 10, 2021, 04:22:32 pm
หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »