แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - CHANTAPAT SOMPAN

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »
Filename Downloads ข้อความ Posted
62204 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 5,416 บาท .pdf 616 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 5,416 บาท Mon Sep 9 19:06:31 2019 กันยายน 09, 2019, 07:06:31 pm
62203 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 17,332 บาท .pdf 630 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 17,332 บาท Mon Sep 9 19:05:49 2019 กันยายน 09, 2019, 07:05:49 pm
62202 วัสดุสำนักงาน 8,092 บาท .pdf 718 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 8,092 บาท Mon Sep 9 20:51:52 2019 กันยายน 09, 2019, 08:51:52 pm
62201 วัสดุสำนักงาน 25,000 บาท .pdf 707 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 25,000 บาท Mon Sep 9 19:52:24 2019 กันยายน 09, 2019, 07:52:24 pm
62182 จ้างเหมาเก็บข้อมูลฯ 50,000 บาท .pdf 710 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามฯและ focus Group 50,000 บาท Mon Sep 9 19:04:40 2019 กันยายน 09, 2019, 07:04:40 pm
62181 จ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข่าเล่มฯ 10,700 บาท.pdf 602 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้าเล่มฯ 10,700 บาท Mon Sep 9 19:03:05 2019 กันยายน 09, 2019, 07:03:05 pm
62180 ซื้อวัสดุฝึกอบรม 15,000 บาท .pdf 619 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุฝึกอบรม 15,000 บาท Mon Sep 9 18:59:31 2019 กันยายน 09, 2019, 06:59:31 pm
62179 ซื้อวัสดุฝึกอบรม 10,400 บาท .pdf 612 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุฝึกอบรม 10,400.40 บาท Mon Sep 9 18:55:58 2019 กันยายน 09, 2019, 06:55:58 pm
62178 จ้างเหมาผลิตปุ๋ยไส้เดือนดิน 10,000 บาท .pdf 622 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาผลิตปุ๋ยไส้เดือนดิน 10,000 บาท Mon Sep 9 18:52:41 2019 กันยายน 09, 2019, 06:52:41 pm
62169 ซื้อวัสดุสำนักงาน 10,480 บาท .pdf 605 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 10,480 บาท Mon Sep 9 18:51:29 2019 กันยายน 09, 2019, 06:51:29 pm
62166 จ้างเหมานำข้อมูลเข้าระบบฯ 10,000 บาท .pdf 598 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมานำข้อมูลเข้าระบบคอมพิวเตอร์ฯ 10,000 บาท Mon Sep 9 18:50:24 2019 กันยายน 09, 2019, 06:50:24 pm
62144 จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ 30,000 บาท .pdf 606 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาตกแต่งสถานที่ฯ 30,000 บาท Mon Sep 9 18:49:11 2019 กันยายน 09, 2019, 06:49:11 pm
62142 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 5,700 บาท .pdf 634 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 5,700 บาท Mon Sep 9 18:48:04 2019 กันยายน 09, 2019, 06:48:04 pm
62138 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 8,240 บาท .pdf 639 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 8,240 บาท Mon Sep 9 18:47:08 2019 กันยายน 09, 2019, 06:47:08 pm
62136 จ้างเหมาออกแบบและจัดทำรูปเล่มฯ 20,000 บาท .pdf 629 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาออกแบบและจัดทำรูปเล่มหนังสือฯ 20,000 บาท Mon Sep 9 18:45:56 2019 กันยายน 09, 2019, 06:45:56 pm
หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »