แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - CHANTAPAT SOMPAN

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »
Filename Downloads ข้อความ Posted
63143 ซื้อวัสดุฝึกอบรม 4 รายการ 24,700 บาท .pdf 121 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม 4 รายการ 24,700 บาท Tue Sep 22 13:19:43 2020 กันยายน 22, 2020, 01:19:43 pm
63141 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 5,000 บาท .pdf 119 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 4 รายการ 5,000 บาท Tue Sep 22 13:20:36 2020 กันยายน 22, 2020, 01:20:36 pm
63137 ซื้ออาหารโคเนื้อสำเร็จรูป (อาหารข้น) 45,000 บาท .pdf 132 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารโคเนื้อสำเร็จรูป (อาหารข้น) 45,000 บาท Tue Sep 22 13:23:38 2020 กันยายน 22, 2020, 01:23:38 pm
63135 จ้างเหมาจัดทำบุธนิทรรศการฯ Expo 2020 จำนวน 70,000 บาท .pdf 162 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำบูธนิทรรศการฯ 70,000 บาท Tue Sep 22 13:24:57 2020 กันยายน 22, 2020, 01:24:57 pm
63134 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 50,000 บาท .pdf 121 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 50,000 บาท Tue Sep 22 13:26:12 2020 กันยายน 22, 2020, 01:26:12 pm
63119 ซื้อวัสดุฝึกอบรม 4 รายการ 50,000 บาท .pdf 178 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุฝึกอบรม 50,000 บาท Thu Jul 23 17:16:49 2020 กรกฎาคม 23, 2020, 05:16:49 pm
63116 จ้างถ่ายเอกสารสรุปผลการดำเนินโครงการ 8,000 บาท .pdf 210 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาฯ 8,000 บาท Thu Jul 23 17:15:58 2020 กรกฎาคม 23, 2020, 05:15:58 pm
63110 ซื้อวัสดุสำนักงาน 2 รายการ 10,490 บาท .pdf 129 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 10,490 บาท Thu Jul 23 17:15:17 2020 กรกฎาคม 23, 2020, 05:15:17 pm
63105 จ้างถ่ายเอกสารประกอบอบรม ประชุม เข้าเล่ม 26,000 บาท .pdf 128 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาฯ 26,000 บา Thu Jul 23 17:13:59 2020 กรกฎาคม 23, 2020, 05:13:59 pm
63102 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 2 รายการ 22,700 บาท .pdf 109 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 22,700 บาท Thu Jul 23 17:12:53 2020 กรกฎาคม 23, 2020, 05:12:53 pm
63099 ซื้อยาปฏิชีวนะและวิตามินชนิดฉีดสำหรับโค 97,000 บาท .pdf 115 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 97,000 บาท Thu Jul 23 17:12:04 2020 กรกฎาคม 23, 2020, 05:12:04 pm
63098 จ้างเหมาทำระบบประเมินออนไลน์ 20,000 บาท .pdf 117 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาทำระบบประเมินออนไลน์ 20,000 บาท Thu Jul 23 17:11:05 2020 กรกฎาคม 23, 2020, 05:11:05 pm
63096 ซื้อวัสดุสำนักงาน 1 รายการ 5,200 บาท .pdf 111 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 5,200 บาท Thu Jul 23 17:10:02 2020 กรกฎาคม 23, 2020, 05:10:02 pm
63090 ซื้อวัสดุสำนักงาน 3 รายการ 10,750 บาท .pdf 113 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 10,750 บาท Thu Jul 23 17:09:31 2020 กรกฎาคม 23, 2020, 05:09:31 pm
63088 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 10,000 บาท .pdf 125 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 10,000 บาท Thu Jul 23 17:08:47 2020 กรกฎาคม 23, 2020, 05:08:47 pm
หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »