แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - CHANTAPAT SOMPAN

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »
Filename Downloads ข้อความ Posted
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 10,400 บาท.pdf 78 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 10,400 บาท Tue Mar 8 15:48:43 2022 มีนาคม 08, 2022, 03:48:43 pm
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา รายการ เป็นเงิน 95,200 บาท.pdf 95 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการ 95,200 บาท Tue Mar 8 15:49:18 2022 มีนาคม 08, 2022, 03:49:18 pm
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 8 รายการ จำนวน 32,500 บาท.PDF 691 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 8 รายการ รวมเป็นเงิน 32,500 บาท Tue Mar 20 16:01:20 2018 มีนาคม 20, 2018, 04:01:20 pm
ประกาศค่าวัสดุ 25,000 .pdf 78 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 25,000 บาท Thu Jun 23 14:20:02 2022 มิถุนายน 23, 2022, 02:20:02 pm
ประกาศ เรื่องซื้อวัสดุวิทยาศษสตร์ Ethyl acetate ปร.pdf 240 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 26,200 บาท Tue Jun 29 11:15:40 2021 มิถุนายน 29, 2021, 11:15:40 am
ประกาศ เรื่อง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 ราย.pdf 118 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 5 รายการ 30,000 บาท Tue Aug 10 16:18:03 2021 สิงหาคม 10, 2021, 04:18:03 pm
ซื้อโทนเนอร์ Samsung MLT-D203S 11,430 บาท.pdf 637 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อโทนเนอร์ Samsung MLT-D203S จำนวน 11,430 บาท Mon Jun 11 10:20:46 2018 มิถุนายน 11, 2018, 10:20:46 am
ซื้อวัสดุสำนักงาน 2 รายการ ราคา 12,500 บาท.pdf 684 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 2 รายการ จำนวน 12,500 บาท Mon May 21 18:45:05 2018 พฤษภาคม 21, 2018, 06:45:05 pm
ซื้อวัสดุสำนักงาน 1 รายการ ราคา 7,500 บาท.pdf 654 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 1 รายการ รวมจำนวน 7,500 บาท Mon May 21 18:42:06 2018 พฤษภาคม 21, 2018, 06:42:06 pm
ซื้อผ้าคลุมโต๊ะ 40,660 บาท.pdf 679 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อผ้าคลุมโต๊ะ จำนวน 40,660 บาท Mon Jun 11 10:17:27 2018 มิถุนายน 11, 2018, 10:17:27 am
ซื้อผ้าคลุมเก้าอี้ 21,400 บาท.pdf 681 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อผ้าคลุมเก้าอี้ จำนวน 21,400 บาท Mon Jun 11 10:19:30 2018 มิถุนายน 11, 2018, 10:19:30 am
64134.PDF 109 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 4 รายการ 7,000 บาท Thu Jul 29 15:37:06 2021 กรกฎาคม 29, 2021, 03:37:06 pm
63184 ซื้อวัสดุสำนักงาน 4 รายการ 15,960 บาท .pdf 119 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 15,960 บาท Tue Sep 22 13:07:12 2020 กันยายน 22, 2020, 01:07:12 pm
63178 ซื้อวัสดุสำนักงาน 11 รายการ 20,000 บาท .pdf 120 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 11 รายการ 20,000 บาท Tue Sep 22 13:07:58 2020 กันยายน 22, 2020, 01:07:58 pm
63174 จ้างเหมาสำรวจและเก็บรวบรวมข้อมุลฯ 63,600 บาท .pdf 116 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาสำรวจและเก็บข้อมูลฯ 63,600 บาท Tue Sep 22 13:09:05 2020 กันยายน 22, 2020, 01:09:05 pm
หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »