แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - CHANTAPAT SOMPAN

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »
Filename Downloads ข้อความ Posted
สวพ.พ.ภค.64040 ซื้อ 8,235 บาท.pdf 108 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 6 รายการ 8,235 บาท Sun May 2 15:30:10 2021 พฤษภาคม 02, 2021, 03:30:10 pm
สวพ.พ.ภค.64022 ซื้อ 12,890 บาท.pdf 105 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 3 รายการ 12,890 บาท Sun May 2 15:29:31 2021 พฤษภาคม 02, 2021, 03:29:31 pm
สวพ.พ.ภค.64021 ซื้อ 6,000 บาท.pdf 126 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 11 รายการ 6,000 บาท Sun May 2 15:28:54 2021 พฤษภาคม 02, 2021, 03:28:54 pm
สวพ.พ.ภค.64019 จ้าง 5,600 บาท.pdf 140 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการฯ 5,600 บาท Sun May 2 15:28:19 2021 พฤษภาคม 02, 2021, 03:28:19 pm
สวพ.พ.ภค.64013 ซื้อ 13,136 บาท.pdf 112 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 29 รายการ 13,136 บาท Sun May 2 15:27:51 2021 พฤษภาคม 02, 2021, 03:27:51 pm
สวพ.พ.ภค.64011 ซื้อ 12,650 บาท.pdf 101 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 1 รายการ 12,650 บาท Sun May 2 15:27:16 2021 พฤษภาคม 02, 2021, 03:27:16 pm
สวพ.พ.ภค.64010 ซื้อ 26,000 บาท.pdf 98 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 2 รายการ 26,000 บาท Sun May 2 15:26:45 2021 พฤษภาคม 02, 2021, 03:26:45 pm
สวพ.พ.ภค.64009 จ้าง 120,000 บาท.pdf 99 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการฯ 120,000 บาท Sun May 2 15:26:07 2021 พฤษภาคม 02, 2021, 03:26:07 pm
สวพ.พ.ภค.64005 ซื้อ 17,900 บาท.pdf 104 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 7 รายการ 17,900 บาท Sun May 2 15:25:22 2021 พฤษภาคม 02, 2021, 03:25:22 pm
สวพ.พ.ภค.64004 ซื้อ 7,200 บาท.pdf 117 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 5 รายการ 7,200 บาท Sun May 2 15:24:35 2021 พฤษภาคม 02, 2021, 03:24:35 pm
สวพ.พ.ภค.64003 จ้าง 98,500 บาท.pdf 113 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการฯ 98,500 บาท Sun May 2 15:09:13 2021 พฤษภาคม 02, 2021, 03:09:13 pm
สวพ.พ.ภค.64002 ซื้อ 7,057 บาท.pdf 108 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 15 รายการ 7,057 บาท Sun May 2 15:07:47 2021 พฤษภาคม 02, 2021, 03:07:47 pm
สวพ.พ.ภค.64001_0001.pdf 108 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 4 รายการ 8,020 บาท Sun May 2 15:05:17 2021 พฤษภาคม 02, 2021, 03:05:17 pm
สวพ.พ.66060 ซื้อวัสดุสำนักงาน 3 รายการ 7,900 บาท.pdf 63 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 7,900 บาท Tue Mar 7 13:36:50 2023 มีนาคม 07, 2023, 01:36:50 pm
สวพ.พ.66057 ค่าจ้างเหมาบริการ 30,000 บาท.pdf 55 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการ 30,000 บาท Tue Mar 7 13:31:10 2023 มีนาคม 07, 2023, 01:31:10 pm
หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »