แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - CHANTAPAT SOMPAN

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »
Filename Downloads ข้อความ Posted
สวพ.64064 ซื้อ 62,000 บาท.pdf 95 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 3 รายการ 62,000 บาท Mon May 3 13:07:51 2021 พฤษภาคม 03, 2021, 01:07:51 pm
สวพ.64062 ซื้อ 25,230 บาท.pdf 109 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 7 รายการ 25,230 บาท Mon May 3 13:03:26 2021 พฤษภาคม 03, 2021, 01:03:26 pm
สวพ.64058 จ้าง 22,500 บาท.pdf 100 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการฯ 22,500 บาท Tue May 18 09:10:15 2021 พฤษภาคม 18, 2021, 09:10:15 am
สวพ.64048 ซื้อ 16,000 บาท.pdf 100 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 11 รายการ 16,000 บาท Sun May 2 15:58:15 2021 พฤษภาคม 02, 2021, 03:58:15 pm
สวพ.64038 ซื้อ 18,000 บาท.pdf 109 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 6 รายการ 18,000 บาท Sun May 2 15:57:46 2021 พฤษภาคม 02, 2021, 03:57:46 pm
สวพ.64031 ซื้อ 53,485 บาท.pdf 100 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 3 รายการ 53,485 บาท Mon May 3 13:01:42 2021 พฤษภาคม 03, 2021, 01:01:42 pm
สวพ.64022 ซื้อ 5,200 บาท.pdf 103 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 2 รายการ 5,200 บาท Mon May 3 13:02:40 2021 พฤษภาคม 03, 2021, 01:02:40 pm
สวพ.64019 ซื้อ 14,050 บาท.pdf 97 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 3 รายการ 14,050 บาท Sun May 2 15:57:12 2021 พฤษภาคม 02, 2021, 03:57:12 pm
ประกาศเรื่องซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ ยอด 11,000 .pdf 98 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 4 รายการ 11,000 บาท Wed Jun 30 08:51:34 2021 มิถุนายน 30, 2021, 08:51:34 am
ประกาศเรื่อง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายก.pdf 112 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 3 รายการ 39,600 บาท Thu Jul 29 15:19:42 2021 กรกฎาคม 29, 2021, 03:19:42 pm
ประกาศเรื่อง ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายก.pdf 128 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร 4 รายการ 40,000 บาท Tue Aug 10 16:22:32 2021 สิงหาคม 10, 2021, 04:22:32 pm
ประกาศเรื่อง ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 29900.pdf 120 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร 4 รายการ 29,990 บาท Tue Aug 10 16:21:40 2021 สิงหาคม 10, 2021, 04:21:40 pm
ประกาศเรื่อง จ้างผลิตเครื่องสำอางต้นแบบจ.pdf 111 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการฯ 60,000 บาท Tue Aug 10 16:18:58 2021 สิงหาคม 10, 2021, 04:18:58 pm
ประกาศเรื่อง จ้างผลิตผลิตภัณฑ์น้ำมันสมุน.pdf 132 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการฯ 80,000 บาท Tue Aug 10 16:20:16 2021 สิงหาคม 10, 2021, 04:20:16 pm
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสาร 1 งาน ราคา 5,700 บาท.pdf 672 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสาร 1 งาน ราคา 5,700 บาท Mon May 21 18:38:58 2018 พฤษภาคม 21, 2018, 06:38:58 pm
หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »