แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - CHANTAPAT SOMPAN

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »
Filename Downloads ข้อความ Posted
1625017506053.jpg 197 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 8,700 บาท Wed Jun 30 08:53:02 2021 มิถุนายน 30, 2021, 08:53:02 am
179.61 ประกาศผู้ชนะเสนอซื้อวัสดุสำนักงาน 22,830 บาท .pdf 666 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 9 รายการ จำนวน 22,830 บาท Tue Jul 3 10:46:02 2018 กรกฎาคม 03, 2018, 10:46:02 am
191.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาวิเคราะห์สารสำคัญในชาเชียงดา 15,000 บาท.pdf 666 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาฯ จำนวน 15,000 บาท Wed Jul 25 15:42:16 2018 กรกฎาคม 25, 2018, 03:42:16 pm
196.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ 7,900 บาท .pdf 660 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 3 รายการ จำนวน 7,900 บาท Wed Jul 25 15:44:07 2018 กรกฎาคม 25, 2018, 03:44:07 pm
197.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ 8,376 บาท .pdf 639 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 19 รายการ จำนวน 8,376 บาท Wed Jul 25 15:45:37 2018 กรกฎาคม 25, 2018, 03:45:37 pm
219.61 จ้างเหมาทำเล่มรายงานบริการวิชาการ 10,000 บาท .pdf 768 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำเล่มรายงานบริการวิชการ จำนวน 10,000 บาท Thu Jul 26 14:19:53 2018 กรกฎาคม 26, 2018, 02:19:53 pm
220.61 50000 ระบบสารสนเทศ .pdf 717 ประกาศจ้างเหมาจัดทำระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ จำนวน 1 ระบบ Thu Sep 13 09:59:56 2018 กันยายน 13, 2018, 09:59:56 am
221.61 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุอืนๆ 8,850 บาท .pdf 674 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุอื่น ๆ 7 รายการ จำนวน 8,850 บาท Tue Jul 31 18:40:23 2018 กรกฎาคม 31, 2018, 06:40:23 pm
222.61 จ้างเหมาออกแบบและทำรูปเล่มฯ ความหลากหลายทางชีวภาพ 10,000 .pdf 634 จ้างเหมาออบแบบและจัดทำรูปเล่มหนังสือความทหลากหลายทางชีวภาพ จำนวน 10,000 บาท Tue Jul 31 18:42:10 2018 กรกฎาคม 31, 2018, 06:42:10 pm
223.61 จ้างเหมาทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพฯ 30,000 .pdf 624 จ้างเหมาทำฐานข้อมูลความทหลากหลายทางชีวภาพฯ จำนวน 30,000 บาท Wed Aug 1 07:58:40 2018 สิงหาคม 01, 2018, 07:58:40 am
224.61 จ้างเหมาจัดทำ e-Journal 10,000 บาท .pdf 695 จ้างเหมาจัดทำ e-Journal 10,000 บาท Fri Aug 3 08:44:30 2018 สิงหาคม 03, 2018, 08:44:30 am
225.61 จ้างเหมาจัดพิมพ์วารสาร 26,000 บาท.pdf 759 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาจัดพิมพ์วาร Wed Aug 15 16:49:39 2018 สิงหาคม 15, 2018, 04:49:39 pm
283.61 จ้างเหมาตกแต่งนิทรรศการ 80,000 บาท.pdf 660 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาตกแต่งนิทรรศการ Wed Aug 15 16:50:07 2018 สิงหาคม 15, 2018, 04:50:07 pm
284.61 ซื้อวึสดุสำนักงาน 4 รายการ 58,716.25 บาท .pdf 613 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 4 รายการ 58,716.25 บาท Mon Aug 20 09:41:16 2018 สิงหาคม 20, 2018, 09:41:16 am
285.61 ซื้อวึสดุสำนักงาน 3 รายการ 22,180 บาท .pdf 601 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 3 รายการ 22,180 บาท Mon Aug 20 09:42:24 2018 สิงหาคม 20, 2018, 09:42:24 am
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »