แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - CHANTAPAT SOMPAN

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »
Filename Downloads ข้อความ Posted
63166 จ้างเหมาถ่ายเอกสารฯ 5,400 บาท .pdf 132 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารแบบสอบถาม 1 งาน 5,400 บาท Tue Sep 22 13:11:34 2020 กันยายน 22, 2020, 01:11:34 pm
สวพ.พ.ภค.64064 ซื้อวัสดุสำนักงาน 10,000 บาท.pdf 131 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 1 รายการ 10,000 บาท Fri May 28 13:22:27 2021 พฤษภาคม 28, 2021, 01:22:27 pm
63035 จ้างเหมาพัฒนาระบบสารสนเทศฯ 12,000 บาท .pdf 131 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาฯ 12,000 บาท Thu Jul 23 16:51:55 2020 กรกฎาคม 23, 2020, 04:51:55 pm
ประกาศ เรื่อง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 ราย.pdf 131 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 5 รายการ 30,000 บาท Tue Aug 10 16:18:03 2021 สิงหาคม 10, 2021, 04:18:03 pm
63184 ซื้อวัสดุสำนักงาน 4 รายการ 15,960 บาท .pdf 130 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 15,960 บาท Tue Sep 22 13:07:12 2020 กันยายน 22, 2020, 01:07:12 pm
63178 ซื้อวัสดุสำนักงาน 11 รายการ 20,000 บาท .pdf 130 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 11 รายการ 20,000 บาท Tue Sep 22 13:07:58 2020 กันยายน 22, 2020, 01:07:58 pm
63134 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 50,000 บาท .pdf 130 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 50,000 บาท Tue Sep 22 13:26:12 2020 กันยายน 22, 2020, 01:26:12 pm
63143 ซื้อวัสดุฝึกอบรม 4 รายการ 24,700 บาท .pdf 129 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม 4 รายการ 24,700 บาท Tue Sep 22 13:19:43 2020 กันยายน 22, 2020, 01:19:43 pm
สวพ.พ.65135 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ 47,000 บาท.pdf 129 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ เป็นเงิน 47,000 บาท Fri Sep 16 10:28:26 2022 กันยายน 16, 2022, 10:28:26 am
สวพ.พ.ภค.64003 จ้าง 98,500 บาท.pdf 129 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการฯ 98,500 บาท Sun May 2 15:09:13 2021 พฤษภาคม 02, 2021, 03:09:13 pm
สวพ.พ.ภค.64004 ซื้อ 7,200 บาท.pdf 129 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 5 รายการ 7,200 บาท Sun May 2 15:24:35 2021 พฤษภาคม 02, 2021, 03:24:35 pm
ประกาศเรื่อง ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 29900.pdf 129 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร 4 รายการ 29,990 บาท Tue Aug 10 16:21:40 2021 สิงหาคม 10, 2021, 04:21:40 pm
63141 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 5,000 บาท .pdf 128 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 4 รายการ 5,000 บาท Tue Sep 22 13:20:36 2020 กันยายน 22, 2020, 01:20:36 pm
63045 จ้างเหมารถตู้ 8,500 บาท .pdf 128 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมารถตู้ 8,500 บาท Thu Jul 23 16:52:31 2020 กรกฎาคม 23, 2020, 04:52:31 pm
สวพ.64074 จ้าง 35,000 บาท.pdf 128 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการฯ 35,000 บาท Mon May 3 13:11:27 2021 พฤษภาคม 03, 2021, 01:11:27 pm
หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »