แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - CHANTAPAT SOMPAN

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »
Filename Downloads ข้อความ Posted
สวพ.64066 จ้าง 70,000 บาท.pdf 147 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการฯ 70,000 บาท Mon May 3 13:04:38 2021 พฤษภาคม 03, 2021, 01:04:38 pm
สวพ.พ.ภค.64019 จ้าง 5,600 บาท.pdf 141 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการฯ 5,600 บาท Sun May 2 15:28:19 2021 พฤษภาคม 02, 2021, 03:28:19 pm
ประกาศเรื่อง จ้างผลิตผลิตภัณฑ์น้ำมันสมุน.pdf 137 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการฯ 80,000 บาท Tue Aug 10 16:20:16 2021 สิงหาคม 10, 2021, 04:20:16 pm
63137 ซื้ออาหารโคเนื้อสำเร็จรูป (อาหารข้น) 45,000 บาท .pdf 132 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารโคเนื้อสำเร็จรูป (อาหารข้น) 45,000 บาท Tue Sep 22 13:23:38 2020 กันยายน 22, 2020, 01:23:38 pm
สวพ.พ.ภค.64096 ซื้อ 9,520 บาท.PDF 130 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 3 รายการ 9,520 บาท Thu Jul 29 15:35:00 2021 กรกฎาคม 29, 2021, 03:35:00 pm
63164 ซื้อวัสดุสำนักงาน 10,925 .pdf 130 ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 3 รายการ 10,925 บาท Tue Sep 22 13:13:39 2020 กันยายน 22, 2020, 01:13:39 pm
63110 ซื้อวัสดุสำนักงาน 2 รายการ 10,490 บาท .pdf 129 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 10,490 บาท Thu Jul 23 17:15:17 2020 กรกฎาคม 23, 2020, 05:15:17 pm
63084 ซื้อวัสดุฝึกอบรม 4 รายการ 30,000 บาท .pdf 129 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุฝึกอบรม 4 รายการ 30,000 บาท Thu Jul 23 17:05:55 2020 กรกฎาคม 23, 2020, 05:05:55 pm
ประกาศเรื่อง ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายก.pdf 129 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร 4 รายการ 40,000 บาท Tue Aug 10 16:22:32 2021 สิงหาคม 10, 2021, 04:22:32 pm
63105 จ้างถ่ายเอกสารประกอบอบรม ประชุม เข้าเล่ม 26,000 บาท .pdf 128 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาฯ 26,000 บา Thu Jul 23 17:13:59 2020 กรกฎาคม 23, 2020, 05:13:59 pm
สวพ.พ.ภค.64021 ซื้อ 6,000 บาท.pdf 127 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 11 รายการ 6,000 บาท Sun May 2 15:28:54 2021 พฤษภาคม 02, 2021, 03:28:54 pm
สวพ.64067 จ้าง 70,000 บาท.pdf 127 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการฯ 70,000 บาท Mon May 3 13:05:36 2021 พฤษภาคม 03, 2021, 01:05:36 pm
63088 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 10,000 บาท .pdf 125 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 10,000 บาท Thu Jul 23 17:08:47 2020 กรกฎาคม 23, 2020, 05:08:47 pm
สวพ.พ.65050 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการเก็บข้อมูลฯ จำนวน 25,000 บาท.pdf 123 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการ 25,000 บาท Mon Mar 21 16:18:50 2022 มีนาคม 21, 2022, 04:18:50 pm
ประกาศ เรื่อง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 ราย.pdf 123 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 5 รายการ 30,000 บาท Tue Aug 10 16:18:03 2021 สิงหาคม 10, 2021, 04:18:03 pm
หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »