แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - CHANTAPAT SOMPAN

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »
Filename Downloads ข้อความ Posted
299.61 กระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม 11,550 บาท .pdf 614 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม 11,550 บาท Fri Sep 7 08:47:01 2018 กันยายน 07, 2018, 08:47:01 am
62204 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 5,416 บาท .pdf 613 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 5,416 บาท Mon Sep 9 19:06:31 2019 กันยายน 09, 2019, 07:06:31 pm
284.61 ซื้อวึสดุสำนักงาน 4 รายการ 58,716.25 บาท .pdf 612 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 4 รายการ 58,716.25 บาท Mon Aug 20 09:41:16 2018 สิงหาคม 20, 2018, 09:41:16 am
62179 ซื้อวัสดุฝึกอบรม 10,400 บาท .pdf 609 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุฝึกอบรม 10,400.40 บาท Mon Sep 9 18:55:58 2019 กันยายน 09, 2019, 06:55:58 pm
62144 จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ 30,000 บาท .pdf 603 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาตกแต่งสถานที่ฯ 30,000 บาท Mon Sep 9 18:49:11 2019 กันยายน 09, 2019, 06:49:11 pm
62169 ซื้อวัสดุสำนักงาน 10,480 บาท .pdf 603 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 10,480 บาท Mon Sep 9 18:51:29 2019 กันยายน 09, 2019, 06:51:29 pm
62181 จ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข่าเล่มฯ 10,700 บาท.pdf 601 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้าเล่มฯ 10,700 บาท Mon Sep 9 19:03:05 2019 กันยายน 09, 2019, 07:03:05 pm
285.61 ซื้อวึสดุสำนักงาน 3 รายการ 22,180 บาท .pdf 599 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 3 รายการ 22,180 บาท Mon Aug 20 09:42:24 2018 สิงหาคม 20, 2018, 09:42:24 am
298.61 วัสดุสำนักงาน 5 รายการ 13,470 บาท .pdf 599 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 5 รายการ จำนวน 13,470 บาท Fri Sep 7 08:45:49 2018 กันยายน 07, 2018, 08:45:49 am
62166 จ้างเหมานำข้อมูลเข้าระบบฯ 10,000 บาท .pdf 595 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมานำข้อมูลเข้าระบบคอมพิวเตอร์ฯ 10,000 บาท Mon Sep 9 18:50:24 2019 กันยายน 09, 2019, 06:50:24 pm
300.61 จ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม 23,400 บาท .pdf 592 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม โครงการฝึกอบรมฯ ลูกไก่ ปี 2561 Mon Sep 10 09:47:07 2018 กันยายน 10, 2018, 09:47:07 am
62037 จ้างทำกระเป๋า 18,000 บาท .pdf 586 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาทำกระเป๋าใส่เอกสาร 18,000 บาท Thu Feb 21 10:41:41 2019 กุมภาพันธ์ 21, 2019, 10:41:41 am
62113 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมารถต้ 16,200 บาท .pdf 580 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง 16,200 บาท Thu Jun 27 12:19:18 2019 มิถุนายน 27, 2019, 12:19:18 pm
62114 ประกาศผู้ขนะจ้างเหมาทำฐานข้อมูลความหลายฯ 30,000 บาท.pdf 574 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชึวภาพฯ 30,000 บาท Thu Jun 27 12:20:24 2019 มิถุนายน 27, 2019, 12:20:24 pm
62024 ซื้อวัสดุสำนักงาน 11,956 บาท .pdf 571 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 4 รายการ 11,956 บาท Thu Feb 21 10:34:11 2019 กุมภาพันธ์ 21, 2019, 10:34:11 am
หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »