แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - CHANTAPAT SOMPAN

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »
Filename Downloads ข้อความ Posted
62130 ประกาศผู้ชนะฯ วัสดุสำนักงาน 10,000 บาท.pdf 639 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 2 รายการ 10,000 บาท Sat Jun 29 20:41:08 2019 มิถุนายน 29, 2019, 08:41:08 pm
197.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ 8,376 บาท .pdf 639 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 19 รายการ จำนวน 8,376 บาท Wed Jul 25 15:45:37 2018 กรกฎาคม 25, 2018, 03:45:37 pm
ซื้อโทนเนอร์ Samsung MLT-D203S 11,430 บาท.pdf 637 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อโทนเนอร์ Samsung MLT-D203S จำนวน 11,430 บาท Mon Jun 11 10:20:46 2018 มิถุนายน 11, 2018, 10:20:46 am
62138 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 8,240 บาท .pdf 636 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 8,240 บาท Mon Sep 9 18:47:08 2019 กันยายน 09, 2019, 06:47:08 pm
62121 ประกาศผู้ชนะ วัสดุ 10 รายการ 18,680 บาท .pdf 634 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 10 รายการ 18,680 บาท Thu Jun 27 12:28:17 2019 มิถุนายน 27, 2019, 12:28:17 pm
222.61 จ้างเหมาออกแบบและทำรูปเล่มฯ ความหลากหลายทางชีวภาพ 10,000 .pdf 634 จ้างเหมาออบแบบและจัดทำรูปเล่มหนังสือความทหลากหลายทางชีวภาพ จำนวน 10,000 บาท Tue Jul 31 18:42:10 2018 กรกฎาคม 31, 2018, 06:42:10 pm
62142 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 5,700 บาท .pdf 630 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 5,700 บาท Mon Sep 9 18:48:04 2019 กันยายน 09, 2019, 06:48:04 pm
62203 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 17,332 บาท .pdf 628 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 17,332 บาท Mon Sep 9 19:05:49 2019 กันยายน 09, 2019, 07:05:49 pm
62136 จ้างเหมาออกแบบและจัดทำรูปเล่มฯ 20,000 บาท .pdf 627 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาออกแบบและจัดทำรูปเล่มหนังสือฯ 20,000 บาท Mon Sep 9 18:45:56 2019 กันยายน 09, 2019, 06:45:56 pm
223.61 จ้างเหมาทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพฯ 30,000 .pdf 624 จ้างเหมาทำฐานข้อมูลความทหลากหลายทางชีวภาพฯ จำนวน 30,000 บาท Wed Aug 1 07:58:40 2018 สิงหาคม 01, 2018, 07:58:40 am
62120 ประกาศผู้ชนะฯ วัสดุสำนักงาน 18,675 บาท.pdf 624 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 8 รายการ 18,675 บาท Sat Jun 29 20:44:17 2019 มิถุนายน 29, 2019, 08:44:17 pm
62178 จ้างเหมาผลิตปุ๋ยไส้เดือนดิน 10,000 บาท .pdf 619 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาผลิตปุ๋ยไส้เดือนดิน 10,000 บาท Mon Sep 9 18:52:41 2019 กันยายน 09, 2019, 06:52:41 pm
62180 ซื้อวัสดุฝึกอบรม 15,000 บาท .pdf 619 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุฝึกอบรม 15,000 บาท Mon Sep 9 18:59:31 2019 กันยายน 09, 2019, 06:59:31 pm
303.61 ซื้อวัสดุสำนักงาน 10 รายการ 21,148.55 บาท .pdf 617 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 10 รายการ จำนวน 21,148.55 บาท Mon Sep 10 09:51:23 2018 กันยายน 10, 2018, 09:51:23 am
304.61 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม 7,920 บาท .pdf 616 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม จำนวน 7,920 บาท Mon Sep 10 09:53:56 2018 กันยายน 10, 2018, 09:53:56 am
หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »