แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - CHANTAPAT SOMPAN

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »
Filename Downloads ข้อความ Posted
สวพ.พ.65038 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการเก็บข้อมูลฯ จำนวน 25,000 บาท.pdf 77 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการ 25,000 บาท Mon Mar 21 16:17:16 2022 มีนาคม 21, 2022, 04:17:16 pm
สวพ.พ.65077 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขับเคลื่อนประเด็นเกษตรฯ 50,000 บาท.pdf 76 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการ 50,000 บาท Mon Jun 6 09:42:49 2022 มิถุนายน 06, 2022, 09:42:49 am
สวพ.พ.65033 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาค่าวัสดุการเกษตร 80,640 บาท.pdf 76 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 80,640 บาท Tue Mar 8 15:43:19 2022 มีนาคม 08, 2022, 03:43:19 pm
สวพ.พ.65062 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพ่นยาฆ่าเชื้อฯ 5,000 บาท.pdf 75 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการ 5,000 บาท Mon Jun 6 09:39:44 2022 มิถุนายน 06, 2022, 09:39:44 am
สวพ.พ.65087 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในการปศุสัตว์ 54,680 บาท.pdf 75 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุในการปศุสัตว์ เป็นเงิน 54,680 บาท Mon Jun 6 09:48:24 2022 มิถุนายน 06, 2022, 09:48:24 am
สวพ.พ.65068 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเก็บข้อมูลฯ 50,000 บาท.pdf 74 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการ 50,000 บาท Mon Jun 6 09:38:19 2022 มิถุนายน 06, 2022, 09:38:19 am
สวพ.พ.65073 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขับเคลื่อนประเด็นอาชีพเสริม 40,000 บาท.pdf 73 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการ 40,000 บาท Mon Jun 6 09:41:30 2022 มิถุนายน 06, 2022, 09:41:30 am
สวพ.พ.65074 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขับเคลื่อนประเด็นน้ำฯ 40,000 บาท.pdf 72 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการ 40,000 บาท Mon Jun 6 09:41:55 2022 มิถุนายน 06, 2022, 09:41:55 am
สวพ.พ.65082 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร 18,000 บาท.pdf 72 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 18,000 บาท Mon Jun 6 09:44:54 2022 มิถุนายน 06, 2022, 09:44:54 am
สวพ.พ.65070 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเก็บข้อมูลฯ 30,000 บาท.pdf 72 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการ 30,000 บาท Mon Jun 6 09:39:17 2022 มิถุนายน 06, 2022, 09:39:17 am
สวพ.พ.65071 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขับเคลื่อนปรเด็นเกษตรฯ 40,000 บาท.pdf 71 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการ 40,000 บาท Mon Jun 6 09:40:31 2022 มิถุนายน 06, 2022, 09:40:31 am
สวพ.พ.65076 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขับเคลื่อนประเด็นเกษตรฯ 50,000 บาท.pdf 71 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการ 50,000 บาท Mon Jun 6 09:42:25 2022 มิถุนายน 06, 2022, 09:42:25 am
สวพ.พ.65072 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 15,000 บาท.pdf 70 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 15,000 บาท Mon Jun 6 09:43:39 2022 มิถุนายน 06, 2022, 09:43:39 am
สวพ.พ.66060 ซื้อวัสดุสำนักงาน 3 รายการ 7,900 บาท.pdf 66 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 7,900 บาท Tue Mar 7 13:36:50 2023 มีนาคม 07, 2023, 01:36:50 pm
สวพ.พ.65089 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร 32,400 บาท.pdf 65 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 32,400 บาท Mon Jun 6 09:47:51 2022 มิถุนายน 06, 2022, 09:47:51 am
หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »