แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - CHANTAPAT SOMPAN

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »
Filename Downloads ข้อความ Posted
สวพ.พ.65022 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ 19,910 บาท.pdf 90 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 19,910 บาท Thu Jan 27 17:02:05 2022 มกราคม 27, 2022, 05:02:05 pm
สวพ.พ.65016 ซื้อวัสดุสำนักงาน 9,380 บาท.pdf 89 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 9,380 บาท Thu Jan 13 13:24:41 2022 มกราคม 13, 2022, 01:24:41 pm
สวพ.พ.65043 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ 8,090 บาท.pdf 87 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ เป็นเงิน 8,090 บาท Thu Mar 10 09:28:53 2022 มีนาคม 10, 2022, 09:28:53 am
สวพ.พ.65066 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเก็บข้อมูลฯ 10,000 บาท.pdf 85 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการ 10,000 บาท Mon Jun 6 09:37:41 2022 มิถุนายน 06, 2022, 09:37:41 am
สวพ.พ.65084 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในการปศุสัตว์ 40,000 บาท.pdf 85 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุในการปศุสัตว์ เป็นเงิน 40,000 บาท Mon Jun 6 09:47:15 2022 มิถุนายน 06, 2022, 09:47:15 am
สวพ.พ.65044 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการเก็บข้อมูลฯ จำนวน 35,000 บาท.pdf 84 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการ 35,000 บาท Mon Mar 21 16:17:54 2022 มีนาคม 21, 2022, 04:17:54 pm
สวพ.พ.65045 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการเก็บข้อมูลฯ จำนวน 20,000 บาท.pdf 84 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการ 20,000 บาท Mon Mar 21 16:18:23 2022 มีนาคม 21, 2022, 04:18:23 pm
สวพ.พ.65095 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการ 40,000 บาท.pdf 80 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการ 40,000 บาท Mon Jul 25 15:35:26 2022 กรกฎาคม 25, 2022, 03:35:26 pm
สวพ.พ.65037 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการเก็บข้อมูลฯ จำนวน 35,000 บาท.pdf 80 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการ 35,000 บาท Mon Mar 21 16:16:55 2022 มีนาคม 21, 2022, 04:16:55 pm
สวพ.พ.65032 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ 8,275 บาท.pdf 78 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 8,275 บาท Tue Mar 8 15:44:48 2022 มีนาคม 08, 2022, 03:44:48 pm
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 10,400 บาท.pdf 78 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 10,400 บาท Tue Mar 8 15:48:43 2022 มีนาคม 08, 2022, 03:48:43 pm
ประกาศค่าวัสดุ 25,000 .pdf 78 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 25,000 บาท Thu Jun 23 14:20:02 2022 มิถุนายน 23, 2022, 02:20:02 pm
สวพ.พ.65055 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการเก็บข้อมูลฯ จำนวน 25,000 บาท.pdf 78 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการ 25,000 บาท Mon Mar 21 16:19:20 2022 มีนาคม 21, 2022, 04:19:20 pm
สวพ.พ.65079 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 40,000 บาท.pdf 78 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ เป็นเงิน 40,000 บาท Mon Jun 6 09:44:13 2022 มิถุนายน 06, 2022, 09:44:13 am
สวพ.พ.65038 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการเก็บข้อมูลฯ จำนวน 25,000 บาท.pdf 76 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการ 25,000 บาท Mon Mar 21 16:17:16 2022 มีนาคม 21, 2022, 04:17:16 pm
หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »