แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - CHANTAPAT SOMPAN

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »
Filename Downloads ข้อความ Posted
สวพ.พ.65112 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 6 รายการ 39,000 บาท.pdf 95 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 39,000 บาท Mon Jul 25 15:40:39 2022 กรกฎาคม 25, 2022, 03:40:39 pm
สวพ.พ.65009 ค่าจ้างเหมาบริการ 30,000 บาท.pdf 94 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการจำนวน 1 งาน 30,000 บาท Fri Dec 24 17:34:14 2021 ธันวาคม 24, 2021, 05:34:14 pm
สวพ.64064 ซื้อ 62,000 บาท.pdf 94 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 3 รายการ 62,000 บาท Mon May 3 13:07:51 2021 พฤษภาคม 03, 2021, 01:07:51 pm
สวพ.64100 ซื้อ 44,090 บาท.pdf 94 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 5 รายการ 44,090 บาท Fri May 7 17:09:44 2021 พฤษภาคม 07, 2021, 05:09:44 pm
สวพ.พ.65108 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 2 รายการ 11,500 บาท.pdf 94 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 11,500 บาท Mon Jul 25 15:40:09 2022 กรกฎาคม 25, 2022, 03:40:09 pm
สวพ.พ.65049 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการเก็บข้อมูลฯ จำนวน 25,000 บาท.pdf 94 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการ 25,000 บาท Mon Mar 21 16:18:37 2022 มีนาคม 21, 2022, 04:18:37 pm
สวพ.พ.65008 ซื้อพันธุ์ปลา 40,000 บาท.pdf 93 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อพันธุ์ปลา จำนวน 16,000 ตัว เป็นเงิน 40,000 บาท Fri Dec 24 17:37:38 2021 ธันวาคม 24, 2021, 05:37:38 pm
สวพ.พ.65023 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ 19,910 บาท.pdf 93 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 19,910 บาท Thu Jan 27 17:02:19 2022 มกราคม 27, 2022, 05:02:19 pm
สวพ.พ.65024 จ้างเหมาบริการ 40,000 บาท.pdf 93 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการ 40,000 บาท Fri Feb 11 16:12:26 2022 กุมภาพันธ์ 11, 2022, 04:12:26 pm
สวพ.พ.65039 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการเก็บข้อมูลฯ จำนวนว 25,000 บาท.pdf 93 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการ 25,000 บาท Mon Mar 21 16:17:30 2022 มีนาคม 21, 2022, 04:17:30 pm
สวพ.พ.65113 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มฯ จำนวน 50 เล่ม 24,000 บาท.pdf 93 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มรายงานผลการดำเนินงาน 24,000 บาท Fri Sep 16 10:26:29 2022 กันยายน 16, 2022, 10:26:29 am
สวพ.พ.65015 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 11,500 บาท.pdf 91 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 11,500 บาท Thu Jan 20 14:01:27 2022 มกราคม 20, 2022, 02:01:27 pm
สวพ.พ.65019 ซื้อลูกพันธุ์ปลา 50,000 บาท.pdf 91 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อลูกพันธุ์ปลา จำนวน 20,000 ตัว เป็นเงิน 50,000 บาท Thu Jan 20 14:02:00 2022 มกราคม 20, 2022, 02:02:00 pm
สวพ.พ.65012 ค่าจ้างเหมาบริการ 21,400 บาท.pdf 91 จ้างเหมาบริการจำนวน 1 งาน 21,400 บาท Thu Jan 13 13:24:00 2022 มกราคม 13, 2022, 01:24:00 pm
สวพ.พ.65117 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 2 รายการ 26,000 บาท.pdf 90 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 26,000 บาท Mon Jul 25 15:41:40 2022 กรกฎาคม 25, 2022, 03:41:40 pm
หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »