แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - CHANTAPAT SOMPAN

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »
Filename Downloads ข้อความ Posted
สวพ.พ.ภค.64009 จ้าง 120,000 บาท.pdf 100 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการฯ 120,000 บาท Sun May 2 15:26:07 2021 พฤษภาคม 02, 2021, 03:26:07 pm
สวพ.พ.ภค.64010 ซื้อ 26,000 บาท.pdf 100 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 2 รายการ 26,000 บาท Sun May 2 15:26:45 2021 พฤษภาคม 02, 2021, 03:26:45 pm
สวพ.64048 ซื้อ 16,000 บาท.pdf 100 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 11 รายการ 16,000 บาท Sun May 2 15:58:15 2021 พฤษภาคม 02, 2021, 03:58:15 pm
สวพ.พ.65114 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 4 รายการ 8,590 บาท.pdf 100 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 8,590 บาท Mon Jul 25 15:41:13 2022 กรกฎาคม 25, 2022, 03:41:13 pm
สวพ.พ.ภค.64044 จ้าง 6,900 บาท.pdf 100 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการฯ 6,900 บาท Sun May 2 15:30:44 2021 พฤษภาคม 02, 2021, 03:30:44 pm
สวพ.พ.65121 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 7,200 บาท.pdf 99 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 7,200 บาท Fri Sep 16 10:27:17 2022 กันยายน 16, 2022, 10:27:17 am
ประกาศเรื่องซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ ยอด 11,000 .pdf 99 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 4 รายการ 11,000 บาท Wed Jun 30 08:51:34 2021 มิถุนายน 30, 2021, 08:51:34 am
สวพ.64104 ซื้อ 50,000 บาท.pdf 99 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 1 รายการ 50,000 บาท Wed Jun 9 15:57:43 2021 มิถุนายน 09, 2021, 03:57:43 pm
สวพ.64019 ซื้อ 14,050 บาท.pdf 98 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 3 รายการ 14,050 บาท Sun May 2 15:57:12 2021 พฤษภาคม 02, 2021, 03:57:12 pm
สวพ.พ.65112 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 6 รายการ 39,000 บาท.pdf 98 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 39,000 บาท Mon Jul 25 15:40:39 2022 กรกฎาคม 25, 2022, 03:40:39 pm
สวพ.พ.65017 ค่าจ้างเหมาบริการ 90,000 บาท.pdf 98 ประกาศจ้างเหมาบริการจำนวน 1 งาน 90,000 บาท Thu Jan 13 13:23:25 2022 มกราคม 13, 2022, 01:23:25 pm
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา รายการ เป็นเงิน 95,200 บาท.pdf 97 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการ 95,200 บาท Tue Mar 8 15:49:18 2022 มีนาคม 08, 2022, 03:49:18 pm
สวพ.พ.65020 ซื้อลูกพันธุ์ปลา 50,000 บาท.pdf 97 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อลูกพันธุ์ปลา จำนวน 20,000 ตัว เป็นเงิน 50,000 บาท Thu Jan 20 14:02:14 2022 มกราคม 20, 2022, 02:02:14 pm
สวพ.พ.65021 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 18,450 บาท.pdf 97 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 18,450 บาท Thu Jan 20 14:02:53 2022 มกราคม 20, 2022, 02:02:53 pm
สวพ.พ.65049 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการเก็บข้อมูลฯ จำนวน 25,000 บาท.pdf 96 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการ 25,000 บาท Mon Mar 21 16:18:37 2022 มีนาคม 21, 2022, 04:18:37 pm
หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »