แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - CHANTAPAT SOMPAN

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »
Filename Downloads ข้อความ Posted
สวพ.64101 ซื้อ 50,500 บาท.pdf 103 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม 4 รายการ 50,500 บาท Fri May 14 14:47:55 2021 พฤษภาคม 14, 2021, 02:47:55 pm
สวพ.พ.ภค.64011 ซื้อ 12,650 บาท.pdf 102 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 1 รายการ 12,650 บาท Sun May 2 15:27:16 2021 พฤษภาคม 02, 2021, 03:27:16 pm
สวพ.พ.65036 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการเก็บข้อมูลฯ จำนวน 40,000 บาท.pdf 102 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการ 40,000 บาท Mon Mar 21 16:16:29 2022 มีนาคม 21, 2022, 04:16:29 pm
สวพ.64095 ซื้อ 8880 บาท.pdf 102 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 6 รายการ 8,880 บาท Mon May 3 17:12:52 2021 พฤษภาคม 03, 2021, 05:12:52 pm
สวพ.พ.65118 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 3 รายการ 22,669 บาท.pdf 102 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 22,669 บาท Mon Jul 25 15:42:07 2022 กรกฎาคม 25, 2022, 03:42:07 pm
สวพ.พ.65030 จ้างเหมาบริการ 40,000 บาท.pdf 102 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการ 40,000 บาท Fri Feb 11 16:12:42 2022 กุมภาพันธ์ 11, 2022, 04:12:42 pm
สวพ.พ.64175 ค่าวัสดุสำนักงาน 37,970.PDF 101 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 8 รายการ 37,970 บาท Mon Sep 20 15:38:07 2021 กันยายน 20, 2021, 03:38:07 pm
สวพ.64119 ซื้อ 6,700 บาท.pdf 101 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล่องอะคริลิค จำนวน 1 ชิ้น 6,700 บาท Thu Jun 17 13:56:01 2021 มิถุนายน 17, 2021, 01:56:01 pm
สวพ.64031 ซื้อ 53,485 บาท.pdf 100 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 3 รายการ 53,485 บาท Mon May 3 13:01:42 2021 พฤษภาคม 03, 2021, 01:01:42 pm
สวพ.64094 ซื้อ 72,9000 บาท.pdf 100 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 7 รายการ 72,900 บาท Mon May 3 13:15:47 2021 พฤษภาคม 03, 2021, 01:15:47 pm
สวพ.พ.ภค.64009 จ้าง 120,000 บาท.pdf 100 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการฯ 120,000 บาท Sun May 2 15:26:07 2021 พฤษภาคม 02, 2021, 03:26:07 pm
สวพ.64058 จ้าง 22,500 บาท.pdf 100 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการฯ 22,500 บาท Tue May 18 09:10:15 2021 พฤษภาคม 18, 2021, 09:10:15 am
สวพ.64048 ซื้อ 16,000 บาท.pdf 100 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 11 รายการ 16,000 บาท Sun May 2 15:58:15 2021 พฤษภาคม 02, 2021, 03:58:15 pm
สวพ.64111 ซื้อ 7,000 บาท.pdf 99 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 1 รายการ 7,000 บาท Fri Jun 4 11:45:43 2021 มิถุนายน 04, 2021, 11:45:43 am
สวพ.พ.65116 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุปศุสัตว์ 4 รายการ 40,000 บาท.pdf 99 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุปศุสัตว์ จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 40,000 บาท Mon Jul 25 15:39:34 2022 กรกฎาคม 25, 2022, 03:39:34 pm
หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »